עוז לישראל | ירושלים

מדרשת "עוז לישראל" – תכנית הוראה בתנ"ך, לימוד תנ"ך בהעמקה, בשמחה וביראת שמים! כל לימודי התנ"ך לתואר מתקיימים במסגרת המדרשה. לימודי החוג השני במכללת הרצוג.