מדרשת "עורי צפון" | עכו

במדרשת עורי צפון מתקיימות שלוש תוכניות:

1. תוכנית הוראה (B.ed) – בנות המעוניינות ללמוד חינוך מתוך העמקה בבניין התורה.

2. מדרשת שילוב לבנות שירות לאומי שני ערבים בשבוע

3. כפר סטודנטיות לימוד ערב בשבוע במדרשה. התנדבות בעיר.

מלגות גבוהות