כפר סטודנטיות אורות אלירז בשיתוף "מדרשת תאירי" | באר שבע

קהילת סטודנטיות בסמוך למדרשת תאירי השוכנת בלב שכונה ד' בבאר שבע מתוך מטרה להוות מוקד ולהפיץ אור גדול מסביב לה.

מזה 6 שנים באות בשעריה בנות מרקעים מגוונים, המבקשות מקום ללימוד תורה פנימי, נשי ועמוק. כפר הסטודנטיות "אורות אלירז" בשיתוף המדרשה מפעיל כ35 סטודנטיות הלומדות במוסדות אקדמיים שונים השותפות ללימוד ושיח פנימי משותף.

יחד עם יצירת והנעת פרויקטים קהילתיים בתוך השכונה ומצמיחות חבורה שמחה ומלוכדת.