בית מדרש קהילתי כפר גנים | שלוחת מרכז הרב פתח תקווה

בית מדרש ערב לסטודנטים הכולל לימוד בחברותות וחב'ורות בעיון בנושאים הלכתיים רלוונטיים.

כרגע עוסקים בהלכות תפילה וברכות.