מדרשת "עוז לישראל"| ירושלים

מדרשת "עוז לישראל" – תכנית הוראה בתנ"ך, לימוד תנ"ך בהעמקה, בשמחה וביראת שמים!

כל לימודי התנ"ך לתואר מתקיימים במסגרת המדרשה.

לימודי החוג השני במכללת הרצוג.