פעילויות תוכן לרכזות

היא מוכשרת, עם שאיפות גדולות, רוצה להגיע רחוק.
גם הוא כזה, לומד ברצינות, שואף גבוה.

אבל כשהם צועדים לראשונה ב"מגרש של הגדולים",
בשירות, בעבודה, במסדרונות האוניברסיטה או המכללה, 
משהו קצת מתערער.

החממה של בית המדרש קצת מתרחקת,
הסביבה כבר ללא ממש מדברת בשפה המוכרת מהאולפנה או הישיבה,

וצריך אוויר לנשימה, משהו לנשמה.

 

האם יש לך כלים לכוון את התלמידים שלך לחיבור נכון לתורה בהמשך החיים?

האם חשוב לך לעורר שיח בקרב התלמידים על צמיחה רוחנית בתוך עולם מבולבל?

רוצה לתת להם כלים להמשיך לצמוח גם אחרי סיום הלימודים?

זה בדיוק בשבילך!