הרב יהושע שפירא: "אשרי מי שעוסק להכניס תורה לתוך העולם האקדמי"