כפר סטודנטיות נצר | אריאל

כפר הסטודנטיות בשיתוף "בני עקיבא" שוכן סמוך לאוניברסיטת אריאל ומשלב לימודי מדרשה עם ליווי אישי, עשיה חברתית וייזום פרוייקטים.

המשתתפות זכאיות למלגה משמעותית. הכפר מהווה חבורה ערכית ומגובשת המשולב בסביבה קהילתית חמה.