עז בנגב | מצפה רמון

בתוכנית לומדים כחבורה סטודנטים שרוצים לעסוק בלימוד הלכה באופן מעמיק. הלימוד מתקיים שלושה סדרים בשבוע.

במסגרת התוכנית ישנם גם שיעורים העוסקים בבירור סוגיות באמונה בחיי המעשה.

הסדרים מתקיימים בישיבת "מדברה כעדן".