תנועת ירושלים | עובדים את ה' כעם

בית מדרש לסטודנטים, סטודנטיות ותושבים בתוך אוניברסיטת אריאל מהווה מגדלור לכל החפץ להתמלא באור. חבורות לימוד איכותיות ויצירת קשרים חברתיים מתוך בית המדרש, ימי עיון, סעודות מצווה ושבתות גיבוש.

כל הרוצה בקשר איכותי עם ה' ותלמידי חכמים יבוא אל בית ה'.