יום פתוח ב-zoom | כ"ב תמוז 14.7

כ"ב תמוז - יום פתוח בזום