כל התוכניות לבנים

בית מדרש קהילתי כפר גנים, שלוחת מרכז הרב

רשת כפרי הסטודנטים התורניים "אורות אלירז"

בית המדרש – קמפוס לב

כפר סטודנטים נצר אריאל

תורה באקדמיה – ישיבת שדרות

השטעטל – בית מדרש לחיים