בית המדרש | המרכז האקדמי לב

חזון התכנית

הרב יוסף צבי רימון

בית המדרש, בראשות הרב אמנון חדרי, שואף לעצב דמות ייחודית של בן תורה השואב השראתו ממעיינות הנצח של עמנו ומגלם באישיותו עומק תורני ומצוינות אקדמית שיש בכוחם להשפיע על כל ענפי החיים של מדינת ישראל.
בבית המדרש מתגדל תלמיד חכם בעל שיעור קומה שיש בו תחושת שליחות בבניין האומה, ופועל במציאות בכל רבדיה מכוחה של התורה ובהשראתה. התורה כתורת חיים מלווה את החיים, מדריכה אותם, מקרינה עליהם ומרוממת אותם.
יתר על כן: התורה מבקשת מאתנו לפעול בעולם, להגשים את יכולותינו, לתת ביטוי לרחשי ליבנו, לשאיפותינו, ולהביא להגשמת האישיות החד פעמית שלנו.
הלימוד בבית המדרש מכוון לבניית תודעה זו. התלמידים מבססים את אישיותם הרוחנית תוך הגשמת ייעודם, חיבור בין תורה ומדע במציאות הישראלית, מתוך הבנה כנה שאין סתירה בין תורה ומדע, אלא השלמה והפריה הדדית ביניהם.
היעד המרכזי בלימודי בית המדרש הינו לקבל ולהקרין את השפעתה של התורה בכל תחומי החיים – בתעשייה, בכלכלה, בחקלאות או במחקר טכנולוגי.

  • מיקום: הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים
  • מוסדות אקדמאיים מרכזיים מתאימים לשילוב: הנדסה ומדעי המחשב: פיסיקה שימושית / הנדסת אלקטרו אופטיקה, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב. מדעי החיים והבריאות: סיעוד. ניהול: חשבונאות ומערכות מידע, מנהל עסקים.
  • קהל יעד: בבית המדרש קיימות תכניות לימוד לבוגרי ישיבות הסדר וגבוהות, בוגרי מכינות לבוגרי צבא, ולתלמידי העתודה האקדמית לצה”ל. בית המדרש מיועד לרווקים ולנשואים כאחד.
  • מלגות: תכנית המלגות של בית המדרש כוללת שלושה חלקים: מלגת שכר לימוד, מלגת קיום ומלגת קודש.
  • דרישות: התלמידים לומדים את לימודי הקודש בשעות הבוקר, והלימודים האקדמיים מתקיימים החל משעות הצהריים. בבית המדרש תכנית לימוד גמרא בעיון, לימודי מחשבה ואמונה, ולימודי הלכה למבחני הרבנות.
  • מגורים במסגרת התכנית: לתלמידי המרכז האקדמי לב מוצעים מגורים מוזלים באווירה תורנית במעונות המרכז.

על התכנית בקצרה:

הלימוד בבית המדרש יכשיר את התלמיד לקראת יציאתו לעבודה ולבניית משפחה בישראל, מתוך הרגשת שליחות של תורה וקידוש ה’ בעם ישראל, בכל מערכות החיים.