האם קיימת סתירה בין הקודש ובין החול?

הרב אופיר ולס

|

חי רועי