עשה לך רב – שמירת קשר עם בית המדרש

הרב יאיר שמחי

|

בית המדרש הישיבתי, אריאל